Водећи се чињеницом да  невладин сектор није само важан друштвени, него и економски фактор у држави на који су сви помало били заборавили у овим тешким тренуцима, осјетили смо обавезу и потребу да иницирамо питање статуса заполених у омладинским организацијама и организацијама за младе у контексту пореских мјера које су биле најављене.

С тим у вези, почетком априла Мрежа М.О.Ц.А.Р.Т. Републике Српске као кровна организација и секретаријат мреже Perpetuum Mobile – Институт за развој младих и заједнице, обратили су се Министарству породице омладине и спорта Републике Српске са молбом која се односила на пореске мјере за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2. Наш допис имао је за циљ да обезбједи опстанак омладинских центара и осигура континуитет у запослењу оних људи који кроз рад у овом сектору дају свој допринос у развоју друштва и заједнице. Протекле двије седмице интензивно смо радили на прикупљању свих неопходних података наших чланица које смо даље доставили Министарству ради сачињавања списка за остварење права у складу са Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Захваљујући уложеним напорима, додатним појашњењима о улози наших организација у друштву и заједници, као и ефикасној сарадњи и комуникацији како са институцијама тако и са чланицама, 8 организација које су дио мреже М.О.Ц.А.Р.Т. Републике Српске нашло се на списку правних лица којима је био забрањен рад што је заправо и први корак који води ка остваривању права на подршку која је предвиђена горе поменутом Уредбом. Овим је на неки начин још једном потврђен легитимитет орагнизација за младе, омладинских организација као и јавних установа које се баве младима, што даље имплицира да је њихова улога призната и препозната као потребна у заједници и друштву.

Апелујемо на све организације које су се нашле на списку да у предвиђеним роковима иницирају остваривање својих права подношењем захтјева и попуњавањем неопходних формулара. Подсјећамо неопходно је да попуните пријаву за средства за исплату плате и доприноса и пореза до 08. маја 2020. године. Те да поднесете Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са захтјевом за санирање посљедица изазваних вирусом корона за порезе и доприносе за март најкасније до 11. маја текуће године,  а за исплату најниже плате и припадајућих пореза и доприноса за април најкасније до 10. јуна 2020. године.

Министарство правде и предузетништва,  такође је позвало све оне који нису на списку, а којима је било или је још увијек забрањено обављање дјелатности да се пријаве путем емаил-а како би били уврштени на списак.

М.О.Ц.А.Р.Т. Републике Српске као кровна организација, се труди као и увијек до сада, да буде спона између локалних организација односно јавних установа које су дио мреже и институција Републике Српске када год је то потребно и могуће у циљу унапријеђења положаја омладинских организација и организација за младе, те њихове одрживости.