Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ u saradnji sa Centrom za Edukaciju mladih CEM  iz Travnika i Vijećem mladih općine Stari Grad Sarajevo, a u okviru projekta „Youth Corners of Trust and Peace“ organizuje eko-konkurs. Projekat je finansijski podržala Američka ambasada u BiH.

E K O – K O N K U R S

  • Eko-konkurs је objavljen 22. aprila povodom Dana planete Zemlje i trajaće do 15. maja; Mogu da učestvuju mladi iz Srpca, Travnika i Sarajeva; Konkurs je objavljen na društvenim mrežama;
  • U okviru eko-konkursa biraćemo najbolju fotografiju, kao i najbolji likovni rad.

Izbor najbolje fotografije – Konkurs „Bosna i Hercegovina kroz eko objektiv“

Poziv je otvoren za mlade koji žele svojom fotografijom da istaknu prirodne ljepote koje postepeno gube bitku sa čovjekom, zatim mlade koji žele fotografijom na kreativan i originalan način da izraze stav prema zaštiti životne sredine – koliko je vole i čuvaju, a motivi mogu biti i detalji iz okruženja koji oslikavaju primjere dobre i loše ekološke osvještenosti građana/zajednice ili bilo koji drugi oblik narušavanja ili unapređenja životnog okruženja.

Potrebno je poslati jednu fotografiju na e-mail adresu [email protected]com (navesti naziv fotografije, mjesto ili lokaciju snimanja, te lični komentar o fotografiji, a pored toga neophodno je napisati i lične podatke: ime i prezime autora, datum rođenja i mjesto stanovanja).

Partnerske organizacije će biti dužne unutar sebe izaberu tri najbolje fotografije i pošalju UG „C.E.Z.A.R.“ koje će na svom facebook ili instagram profilu objaviti glasanje putem društvenih mreža, te na taj način izabrati pobjedničku fotografiju.

Autor najbolje fotografije dobija plaketu i poklon iznenađenja.

Izbor najboljeg likovnog rada – Konkurs na temu „Naša planeta Zemlja“

Poziv je otvoren za djecu iz Srpca, Travnika i Sarajeva koji žele svojim crtežima ili ilustracijama da ukažu na: važnost očuvanja životne sredine, recikliranja i odvajanja otpada, ali i da promovišu zavičaj u kojem živimo. Likovna tehnika izrade radova je slobodna i po izboru, a najbolji radovi će biti pretočeni na cekere i drugi promotivni materijal. Radove slati na e-mail adresu [email protected] ili donijeti lično u prostorije jedne od partnerskih organizacija.

 

  1. juna povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine će biti održana promo akcija u sve tri lokalne zajednice – Srbac, Travnik i Sarajevo, a u toku koje će se dijeliti promotivni materijal. Multikultoralna izložba fotografija će se održati u Sarajevu u julu, dok će Završni događaj biti u online formatu. U toku Završnog događaja će biti organizovano i zajedničko gledanje filma koji će da objedini sve važne aktivnosti u okviru projekta.