U okviru projekta “Networking youth centers across BiH” održana je prva konferencija sa ciljem da
standardizuje, ojača, unaprijedi i doprinese održivim omladinski sektor. Na konferenciji su predstavljeni
rezultati istraživanja koje je sprovedeno u periodu od aprila do juna 2021. godine, sa ciljem da se kroz
istraživanje dobije sveobuhvatnija sliku o ulozi, položaju i radu omladinskih centara/ prostora za mlade/
centara za mlade u BiH.  Pored toga, više od 20 učesnika iz omladinskih centara iz BiH razgovaralo je o
nastavku saradnje i tome kako poboljšati kvaliteta usluga, umrežavanju centara u FBiH i učiniti
omladinski rad interaktivnijim i povezanijim.

Ova konferencija je rezultirala željom za zajedničkim radom i saradnjom kao i željom da se poboljša rad
centara kroz uvođenje novih aktivnosti i pristupa u oblasti edukacije, umjetnosti, zagovaračkih inicijativa
i saradnje sa institucijama vlasti.
U narednom mjesecu planirana je još jedna konferencija na kojoj će se predstaviti rezultati dosadašnjeg
rada i definisati budući koraci saradnje.

Projekat  „Networking Youth Centers across BiH“ implementira „Perpetuum Mobile – Institut za razvoj
mladih i zajednice“ Banja Luka sa partnerima: „PRONI“ Centar za omladinski razvoj, „Institut za razvoj
mladih KULT“, „Centar za edukaciju mladih “, „Mreža omladinskih centara M.O.C.A.R.T. Republike
Srpske“.  „Omladinski savjet“ Republike Srpske, „Volonterski servis“ Republike Srpske te Ministarstvo
porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia nad Herzegovina Resilience Initiative (BHRI),
koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)