U hotelu „San“ u Laktašima 14. i 15. septembra, Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske održala je drugi modul u sklopu projekta “Napravi pokret” Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE  koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Tokom drugog modula učesnici su imali priliku da nauče nešto više o finansijskim i administrativnim procedurama čije je poznavanje neophodno ukoliko vodite omladinski centar.

Trening je bio je bio interaktivan, i podrazumijevao je kombinaciju teorije i praktičnih primjera. Naše trenerice su se potrudile da učesnicima/cama prenesu svoja iskustva u dosadašnjem radu, kako bi im na što slikovitiji način približile izazove sa kojima se mogu susresti, ali i načine prevazilaženja takvih situacija. Na kraju treninga učesnici/ce su se u svoje omladinske centre vratili/le sa 27 dokumenata ( obrazaca i primjera finansijske dokumentacije) koje će moći koristiti i nakon okončanja projekta.

Do sada su kroz projekat „Napravi pokret“ i dva održana modula prošla ukupno 34 omladinska radnika iz 14 omladinskih centara.

„Nadam se da je M.O.C.A.R.T. sa ovim započeo jednu dobru praksu i da će ova priča rasti. Ja sam prvi zainteresovan za što više ovakvih „caka“ to jeste „tips and tricks“ , čisto što se kaže da smo načisto i da ako već radimo – radimo po zakonu“, rekao je Miloš Kovačević omladinski radnik Centra za djecu, mlade i porodicu iz Laktaša.

Do kraja implementacije projekta planirana su još dva modula koja će obuhvatati javni nastup, prezentacijske vještine i PR management kao i analizu postojećeg regulatornog okvira sa akcentom na finansiranje OCD iz javnih izvora, a osim toga učesnici/ce će steći znanja i o vođenju zagovaračkih akcija/kamapnja.