U hotelu “San” u Laktašima od 15-17. decembra mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske, održala je četvrti modul projekta “Napravi pokret”. Na modulu je predstavljena preliminarna analizu postojećeg regulatornog  okvira sa akcentom na finansiranje OCD iz javnih izvora, a osim toga učesnici su stekli znanja i o vođenju zagovaračkih akcija/kampanja.

Uz mentorstvo trenera Jasmina Jašarevića i Miloša Kovačevića, učesnici trodnevne radionice su imali prilku da steknu uvid kako se novac raspoređuje u njihovim lokalnim zajednicama i kako da se izbore za svoja prava kroz zagovaračke akcije/kampanje. Učesnicu su stekli realnu sliku da javno zagovaranje okuplja grupe i pojedince koji zajedno žele da podstaknu, osmisle, izvrše i promjene politiku i ponašanje institucija u kojima se donose odluke važne za njihovu zajednicu. Javno zagovaranje okuplja ljude na rješavanju nekog jasnog problema, tako da su učesnici kroz rad u grupama prezentovali problem iz svoje lokalne zajednice i zagovaračku akciju kojom bi riješili isti. Nakon prezetovanja zagovaračkih akcija, treneri su kroz interaktivni pristup sugerisali grupama kako da budu što konkretniji u realizovanju svojih ciljeva.

Tokom modula učesnici/ce su istakli nekoliko ključnih tačaka koje je potrebno zagovarati u narednom periodu, a one se odnose na omladinske politike, finansiranje omladinskih centara od strane jedinica lokalne samouprave, oslobađanje od plaćanja određenih naknada te kreiranje programa koji će biti usmjereni na jačanje kapaciteta omladinskih centara po uzoru na projekat „Napravi pokret“ na čemu će se u narednom periodu i raditi.

Projekat “Napravi pokret” podržan je u okviru projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE,  koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Shodno preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije i ovaj put smo obezbjedili dovoljne kolicičine sredstva za dezinfekciju ruku i radnih površina, a svi učesnici su bili u obavezi da nose zaštitne maske i drže odgovarajuću udaljenost tokom trajanja seminara.