Usješno realizovan treći modul na temu javni nastup, prezentacijske vještine i PR menadžment.

U hotelu „San“ u Laktašima 29-31. Oktobra, Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske u partnerstvu sa Institutom Perpetuum Mobile, održala je treći modul u sklopu projekta “Napravi pokret” Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Svi posjedujemo prezentacijske vještine – ali koliko smo zaista uspješni u prezentaciji? Kroz tri radna dana sa našim učesnicima, dali smo odgovor na ovo pitanje. Neki su u sebi pronašli talenat za koji nisu ni znali da posjeduju i samim tim se kandidovali za T.A.L.K.S koji planiramo da relizujemo. Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom i govorom pred publikom. Učesnici treceg modula mogli su kroz praktican dio da vide, šta je sve javni nastup, koliko je pripreme potrebno za jedan javni nastup, na koji način se najkvalitetnije i najbolje pripremiti i kako postići željeni efekat. Naši treneri Milica Jovičić i Slobodan Blagovčanin aktivno su radili sa učesnicima, kako bi zajedno sa njima spremili kvalitetan javni nastup.

Drugi dan našeg treninga, akcenat smo stavili na PR, društvene mreže i komunikaciju sa medijima, sa ciljem usavršavanja znanja i vještina u primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija, kako bi omladinski centri bili omogućili što veću vidljivost svoga rada široj javnosti.  Treneri su kroz interaktivne metode prenijeli učesnicima znanja o tehnikama i digitalnim alatima koje mogu koristiti u svakodnevnom radu.

Koliki je uticaj ma učesnike imao sam trening govori i činjenica da je jedna od članica netom nakon treninga kreirala svoju facebook stranicu koju do tada nije imala.

Naredni modul planiran je da se realizuje u prvoj polovini decembra.

Shodno preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije i ovaj put smo obezbjedili dovoljne kolicičine sredstva za dezinfekciju ruku i radnih površina, a svi učesnici su bili u obavezi da nose zaštitne maske i drže odgovarajuću udaljenost tokom trajanja seminara.