Šesta Konferencija omladinskog rada Republike Srpske KORA 6 održana je 18. i 19. februara 2019. u Banjoj Luci. Konferenciji koju organizuje Mreža Omladinskih Centara za Animiranje, Razvoj i Trening (M.O.C.A.R.T.) Republike Srpske u saradnji sa Institutom „Perpetuum mobile“ i Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, prisustvovalo je preko 90 predstavnika omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta i Republike Srbije, predstavnici ministarstava Republike Srpske i Ministarstva omladine i sporta u Vladi Republike Srbije.

Na otvaranju konferencije, obratio se Darko Stanić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije koji je istakao važnost ovakvih konferencija za učvršćivanje saradnje između Republike Srpske i Srbije. „Omladina je budućnost svijeta, Srpske i Srbije, zbog čega treba da radimo na učvršćivanju saradnje. Srbija može pomoći Srpskoj, prenoseći svoja iskustva oko izrade akcionih planova na tom polju”, rekao je Stanić.

Šestu KORA-u je zvanično otvorila Ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, gđa Sonja Davidović, koja je ukazala da će na ovoj Konferenciji mladi razmijeniti iskustva i dobre prakse, ali i pričati o nekim budućim projektima i aktivnostima koji će se fokusirati na promociju aktivizma u društvenoj zajednici.

Važne teme ove Konferencije bile su regionalno i transnacionalno povezivanje i saradnja u okviru koje su na 3 sesije predstavljeni Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i program Evropske unije Erasmus+.

Pozitivne primjere u radu sa mladima ponudili su predstavnici OC „Zdravo da ste“ iz Banje Luke koji su predstavili njihovu publikaciju „Omladinski rad – priručnik inovativnih pristupa u radu sa mladima“. Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije iz Gradiške i gospođa Ljubica Mlađenović, šefica odsjeka za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu Grada Bijeljina govorili su o razvoju omladinskog sektora i omladinskih radnika u Republici Srpskoj.

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada Republike Srbije se izborila da omladinski radnik i omladinska radnica bude priznato zanimanje i upisano u registar poslova Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije od 1. januara 2019. Kako je tekao taj put, i šta donosi i formalno priznavanje ovog zanimanja, u interaktivnoj sesiji predstavila je izvršna direktorka NAPOR-a Jelena Stojanović.

Komparativnu analizu legislativa Republike Srpske i Republike Srbije, koju su načinili Krovna organizacija mladih Srbije i Institut „Perpetuum mobile“, predstavile su ispred ovih organizacija Jelena Mitrović i Biljana Andrijević. One su u svom izlaganju identifikovale izazove i prepreke sa kojima se susreću omladinske organizacije, organizacije za mlade i udruženja u ove dvije zemlje.

„Administrativno finansijska opterećenja koja utiču na rad omladinskih organizacija i organizacija za mlade“ bila je tema panel diskusije na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske i Saveza opština i gradova Republike Srpske. Zajedno sa prisutnim predstavnicima omladinskih organizacija i organizacija za mlade identifikovali su koje korake je potrebno preduzeti kako bi se olakšao rad omladinskih organizacija i stimulisao njihov rad.

Nakon okončane panel diskusije, zaključke koji su doneseni u toku dva dana KORA-e, predstavio je gospodin Ilija Trninić, izvršni direktor Instituta „Perpetuum mobile“. Neki od zaključaka bili su i da je izražena snažna opredjeljenost za saradnjom omladinskih organizacija i organizacija za mlade na regionalnom nivou i snažna potreba za formalnim priznavanjem i promovisanjem profesije omladinskog radnika.

Konferenciju je zvanično zatvorila gđa Branka Malešević, pomoćnica ministra za omladinu Republike Srpske koja se osvrnula na brojne inicijative koje su izražene za vrijeme Konferencije i podsjetila da su Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Ministarstvo omladine i sporta Srbije zajedno uradili Akcioni plan kojim je definisana saradnja i zajedničke aktivnosti u 2019. godini, a obuhvata najznačajnije aktivnosti koje će biti zajednički realizovane kada su u pitanju mladi.

Više fotografija sa održane Konferencije pogledajte u facebook albumu Instituta, klikom ovdje.