Finalni modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Sarajevu u periodu od 13. do 15. juna 2023. godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH.

Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi sa 14 ključnih prioriteta.  Tokom proteklih godnu dana vrijedno smo radili na prikupljanju prijedloga i mišljenja mladih i izradi preporuka za ispunjenje pomenutih 14 ključnih prioriteta, pomenute preporuke će u formi inicijative biti upućene Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.