Kvalitetnim radom do održivih rezultata

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske tokom 2020. i početkom 2021. realizovala je projekat „Napravi pokret“ čiji je sastavni dio bio i modul koji se odnosio na javno zagovaranje. Tokom trajanja modula kao jedna od najrelevantnih oblasti koje je neophodno zagovarati izdiferencirala se oblast omladinskih politika, kako na loklanom tako i na republičkom nivou. Činjenica da su…

Read More

IV modul i zagovaranje

U hotelu “San” u Laktašima od 15-17. decembra mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske, održala je četvrti modul projekta “Napravi pokret”. Na modulu je predstavljena preliminarna analizu postojećeg regulatornog  okvira sa akcentom na finansiranje OCD iz javnih izvora, a osim toga učesnici su stekli znanja i o vođenju zagovaračkih akcija/kampanja. Uz mentorstvo trenera Jasmina Jašarevića i Miloša…

Read More

T.A.L.K.S. događaj

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske organizovala je snimanje T.A.L.K.S. događaja u sklopu projekta “Napravi pokret – Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Kroz dosadašnje module, radili smo na tome da ohrabrimo učesnike/ce i da im damo neophodne smjernice vezane za javni nastup…

Read More

Javni nastup, prezentacijske vještine i PR menadžment

Usješno realizovan treći modul na temu javni nastup, prezentacijske vještine i PR menadžment. U hotelu „San“ u Laktašima 29-31. Oktobra, Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske u partnerstvu sa Institutom Perpetuum Mobile, održala je treći modul u sklopu projekta “Napravi pokret” Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni…

Read More

Čovjek je beskrajno polje skrivenih mogućnosti

Aktivizam. Za mene je to način života, razmišljanja i djelovanja. Nešto što je dio mene. Sada na trenutak listam svoja sjećanja i sagledavam šta se sve izdešavalo kroz ovih 6 godina. Zaista nemam osjećaj da je toliko prošlo od mog prvog susreta sa ovim svijetom. Projekti, seminari, edukacije, organizacije, javni nastupi… i još puno toga.…

Read More