E K O – K O N K U R S

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ u saradnji sa Centrom za Edukaciju mladih CEM  iz Travnika i Vijećem mladih općine Stari Grad Sarajevo, a u okviru projekta „Youth Corners of Trust and Peace“ organizuje eko-konkurs. Projekat je finansijski podržala Američka ambasada u BiH. E K O – K O N K U R S Eko-konkurs је objavljen 22.…

Read More

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Institut Perpetuum mobile nosioci istraživanja za Omladinsku politiku 2021-2025

„Institutu za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum Mobile“ Banja Luka i mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ukazano je povjerenje od strane Ministatrstva porodice omladine i sporta Vlade Republike Srpske kada je upitanju sprovođenje istraživa za Omladinsku politku 2021 – 2025 Republike Srpske, te će upravo gore pomenute organizacija biti nosioci istraživanja. Budući da se radi…

Read More

Kvalitetnim radom do održivih rezultata

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske tokom 2020. i početkom 2021. realizovala je projekat „Napravi pokret“ čiji je sastavni dio bio i modul koji se odnosio na javno zagovaranje. Tokom trajanja modula kao jedna od najrelevantnih oblasti koje je neophodno zagovarati izdiferencirala se oblast omladinskih politika, kako na loklanom tako i na republičkom nivou. Činjenica da su…

Read More

T.A.L.K.S. događaj

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske organizovala je snimanje T.A.L.K.S. događaja u sklopu projekta “Napravi pokret – Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Kroz dosadašnje module, radili smo na tome da ohrabrimo učesnike/ce i da im damo neophodne smjernice vezane za javni nastup…

Read More

Poziv za trenera/icu iz oblasti javnog nastupa, prezentacijskih vještina i PR menadžmenta

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske sprovodi projekat “Napravi pokret” u okviru projekta “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE” , koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat je namijenjen članicama mreže sa ciljem jačanja i osnaživanja omladinskih centara.   Za potrebe implementacije projekta mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je u…

Read More