Ko sve može da bude članica Mreže MOCART  Republike Srpske?

 

Prema Pravilniku o prijemu novih članica članice Mreže MOCART RS mogu biti omladinski centri i javne ustanove.

Kako postati članica MREŽE MOCART RS?

Kako bi Vaš omladinski centar odnosno javna ustanova postala članica Mreže MOCART RS  neophodno je da ispunjava obaveze iz akta pod nazivom „Standardi“

Sledeći korak jeste slanje zvaničnog zahtjeva za dobijanje statusa privremenog člana

  1. zahtjev za dobijanje članstva mora da sadrži memorandum Vaše organizacije , zatim opis rada Vašeg udruženja, statutarne ciljeve organizacije , te razloge pristupanja Mreži M.O.C.A.R.T. RS. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite:
  2. kopiju rješenja o registraciji udruženja kod nadležnog organa kao i 
  3. kopiju rješenja o upisu u registar kod Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Zahtjev sa kompletiranom dokumentacijom dostavlja se sekretarijatu Mreže MOCART RS  koji nakon što zaprimi putpuno dokumentaciju omladinskom centru odnosno javnoj ustanovi dodjeljuje status privremenog člana.

O punopravnom članstvu u Mreži MOCART RS izjašnjava se Skupština Mreže MOCART RS  koja odluku donosi prostom većinom glasova svih članica prisutnih na Skupštini.