Treći modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Brčkom u periodu od 16. do 19. marta 2023. godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH.

Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi sa 14 ključnih prioriteta. Na ovom modulu okupili smo 24 učesnika/cu. Njih 16 su predstavnici studenata, a 8 su predstavnici podmladaka 6 političkih partija. Svi oni dolaze iz 6 gradova i opština brčanske regije i šire.

Učesnici su imali priliku slušati predavanje 9 predavača/eksperata koji su bili iz reda eksperata, Akademske zajednice i predstavnici organizacija civilnog društva i drugi. Kroz aktivno učešće mladi u Brčkom su dali konkretne prijedloge i mišljenja koji su u vezi sa 14 ključnih prioriteta te na taj način nastavili rad na izradi inicijative.

Sljedeća Akademija održaće se u Sarajevu, gdje ćemo pozvati po 10 najaktivnijih učesnika sa modula u Banjoj Luci, Tuzli i Brčkom, te ćemo otvoriti poziv za još 10 mladih iz Sarajeva. Sve ovo će rezultirati finilizacijom dokumenta mišljenja mladih o ključnim preporukama za ulazak BiH u EU. Na završnom dijelu Akademije u Sarajevu uputićemo inicijativu prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će  reflektovati stavove i mišljenja mladih u BiH po pitanju ulaska BiH u EU.

Učesnici su takođe imali priliku  govoriti na platformi slobode govora T.A.L.K.S. te na taj način iznijeti svoje mišljenje koje će biti dostupno široj javnosti.