M.O.C.A.R.T. Republike Srpske

– Mreža Omladinskih Centara za Animaciju, Razvoj i Trening

Kao rezultat dugogodišnjeg rada i istraživanja “Perpetuum Mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka 2013. godine, na drugoj Konferenciji Omladinskog rada (KORA 2) osnovana je Mreža omladinskih centara Republike Srpske (M.O.C.A.R.T. Republike Srpske). Mrežu je osnovalo jedanaest omladinskih centara, a Institut Perpetuum Mobile je izabran za sekretarijat odnosno izvršno tijelo mreže.

M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je krovna organizacija koja je resursni centar za sve omladinske centre u Republici Srpskoj.
Programski cilјevi mreže su:
 • Promocija neformalnog obrazovanja
 • Identifikacija potreba, stavova i težnji mladih
 • Stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba
 • Razvijanje partnerstva između cilјnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima
 • Podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike  RS i lokalnih omladinskih strategija
 • Razviti i održati kvalitet omladinskog rada i omladinskih centara
 • Promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa
 • Promocija omladinskih centara kao nosioca omladinskog rada
 • Promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilјu promocije civilnog društva
 • Promocija koristi od omladinskog rada
 • Promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija

MISIJA

Mreža M.O.C.A.R.T. teži ka osnaživanju omladinskih struktura u cilju uključivanja što većeg broja mladih u aktivno učešće u društvenom životu i procesima donošenja odluka kroz korištenje svih elemenata politika i programa prema mladima u saradnji sa vlastima, te drugim partnerima. 

VIZIJA

Održivi omladinski centri sa definisanim standardima rada koji će pružati podršku mladima i njihovim potrebama.