У склопу пројекта “Направи покрет – Стварање повољнијег окружења за цивилно друтшво – EMBRACE” који финансира Влада Краљевине Норвешке, а имплементира развојни програм Уједињених нација (УНДП) креирана је Анализа постојећих закона са акцентом на финансирање организација цивилног друштва из јавних извора. 
Један од закључака  анализе је да се у буџетима локалних заједница, за финансирање (самим тим и развој) организација цивилног друштва, издваја у просјеку 3% укупних средстава.
Публикацију можете преузети на: Анализа постојећих закона са акценотом на финансирање организација цивилног друштва из јавних извора

 

 

 

 

 

Omladinski centri – lokalni servisi mladima – u prve dvije decenije 21. vijeka

Sekretarijat Mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice, sproveo je istraživanje sa ciljem ispitivanja stepena ispunjenosti osnovnih standarda u radu omladinskih centara. Rezultati koje imate priliku vidjeti pokazatelj su uspješnosti djelovanja i postojanja omladinskih centara Republike Srpske, kao i mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske.

Preuzmite publikaciju Omladinski centri – lokalni servisi mladima – u prve dvije decenije 21. vijeka

__________________________________________________________________________________________

Analiza zakonsih propisa u oblasti omladinskog rada I

U Republici Srpskoj postoji niz zakona koji se primjenjuju u oblasti omladinskog rada, pri čemu
primarno mjesto svakako zauzimaju Zakon o omladinskom organizovanju i Zakon o udruženjima i fondacijama.

Preuzmite publikaciju Analiza zakonskih propisa u oblasti omladinskog rada I

 

 

_________________________________________________________________________________________

Analiza zakonskih propisa u oblasti omladinskog rada II

Imajući u vidu povezanost Republike Srbije sa Republikom Srpskom, te mogućnost uspostavljanja specijalnih i paralelnih veza, kao i nastojanja Ministarstava da zajedničkim naporima daju doprinos omladiskom radu i isti unaprijedi ova analiza odnosiće se i na propise Republike Srbije u kontekstu izazova sa kojima se susreću omladinske organizacije u Republici Srpskoj. Predmet analize biće zakonski i podzakonski propisi kojima su uređena pitanja plaćanja komunalne takse, zatim propisa koji se odnose na volontiranje kao i poreski tretman samog volontiranja.

Preuzmite publikaciju Analiza zakonskih propisa u oblasti omladinskog rada II