Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Institut Perpetuum mobile nosioci istraživanja za Omladinsku politiku 2021-2025

„Institutu za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum Mobile“ Banja Luka i mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ukazano je povjerenje od strane Ministatrstva porodice omladine i sporta Vlade Republike Srpske kada je upitanju sprovođenje istraživa za Omladinsku politku 2021 – 2025 Republike Srpske, te će upravo gore pomenute organizacija biti nosioci istraživanja. Budući da se radi…

Read More

Kvalitetnim radom do održivih rezultata

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske tokom 2020. i početkom 2021. realizovala je projekat „Napravi pokret“ čiji je sastavni dio bio i modul koji se odnosio na javno zagovaranje. Tokom trajanja modula kao jedna od najrelevantnih oblasti koje je neophodno zagovarati izdiferencirala se oblast omladinskih politika, kako na loklanom tako i na republičkom nivou. Činjenica da su…

Read More

Obilježen Međunarodni dan parlamentarizma u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) je u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Institutom “Perpetuum mobile” iz Banjaluke i Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini u petak (21.06.2019.) realizovala posjetu i debatu u Narodnoj skupštini Republike Srpske u sklopu projekta “Uspostavi dijalog – Mladi…

Read More

Predstavljen Nacrt Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj

U proteklom periodu predstavnici Mreže omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske i Instituta „Pereptuum mobile“ pristupili su izradi Nacrta Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj. Izradi su zajedno pristupili krovne omladinske organizacije iz Republike Srpske, predstavnici ministarstava u Vladi RS, Volonterskog servisa RS i krajnji korisnici.

Read More