Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Institut Perpetuum mobile nosioci istraživanja za Omladinsku politiku 2021-2025

„Institutu za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum Mobile“ Banja Luka i mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ukazano je povjerenje od strane Ministatrstva porodice omladine i sporta Vlade Republike Srpske kada je upitanju sprovođenje istraživa za Omladinsku politku 2021 – 2025 Republike Srpske, te će upravo gore pomenute organizacija biti nosioci istraživanja. Budući da se radi…

Read More

Eminentne organizacije civilnog društva u BiH na jednom mjestu!

,,Mreža omladinskih centara Republike Srpske M.O.C.A.R.T.” i sekretarijat Mreže ,,Insitut za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum mobile” Banja Luka pokrenuli su inicijativu za povezivanje omladinskih centara u Bosni i Hercegovini, po uzoru na iskustva omladinskih centara iz Republike Srpske. Nastojanja su da isti model zaživi i u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zajedno sa organizacijama saradnicama…

Read More

“Napravi pokret” i prvi modul

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske održala je prvi trening u sklopu projekta “Napravi pokret” koji je podržan u okviru projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) Prvi od četiri modula realizovan je 23-25. jula u hotelu „San“ u Laktašima. Prvi modul obuhvata…

Read More