,,Mreža omladinskih centara Republike Srpske M.O.C.A.R.T.” i sekretarijat Mreže ,,Insitut za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum mobile” Banja Luka pokrenuli su inicijativu za povezivanje omladinskih centara u Bosni i Hercegovini, po uzoru na iskustva omladinskih centara iz Republike Srpske. Nastojanja su da isti model zaživi i u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zajedno sa organizacijama saradnicama – ,,Proni – Centar za omladinski razvoj” , ,,Institut za razvoj mladih – KULT” i  ,,Centar za edukaciju mladih – CEM” na prostoru BiH.

Domaćini prvog sastanka eminentnih organizacija civilnog društva u BiH bio je ,,Centar za edukaciju mladih – CEM” iz Travnika, kao sjajan primjer jedinstvenog omladinskog centra na ovim prostorima koji korisnicima nudi razne sadržaje i prkosi svim izazovima sa kojima se susreće neprofitni sektor u posljednje vrijeme. U okviru projekta ,,Povezivanje omladinskih centara u BiH”  partnerske organizacije će na samom početku sprovesti početno istraživanje o radu, uslovima rada i kapacitetima centara za mlade u Bosni i Hercegovini. Nakon toga, slijedi rad na razvoju inicijativa i kreiranju standarda za kvalitetniji rad centara za mlade.

,,Insitut za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum mobile” je 2011. godine sproveo prvo istraživanje o omladinskim centarima u Republici Srpskoj – ,,Omladinski centri – nosioci omladinskog rada” , a istraživanje je obuhvatilo 27 omladinska centara iz 26 lokalnih zajednica.

 

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).