Predstavnici Njemačke organizacije koja djeluje u Bosni i Hercegovini i regionu Schüler Helfen Leben (SHL) iz Sarajeva posjetili su  Institut Perpetuum mobile. Prilikom ove posjete razgovarali smo o oblicima buduće saradnje kao i o problemima sa kojima se susreću organizacije civilnog društva koje rade na pitanjima mladih u BiH.

Tokom susreta smo govorili i o omladinskim organizacijama u Republici Srpskoj te ulozi Mreže M.O.C.A.R.T. u jačanju i povezivanju organizacija. Kao rezultat razgovora proizašle su brojne mogućnosti za članice Mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske iz kojih posebno izdvajamo učešće na brojnim programima koji jačaju kapacitete omladinskih radnika i omladinskih centara u raznim segmentima koji su od važnosti za rad omladinskih centara.

SHL trenutno ima otvoren poziv za seminar pod nazivom  „Move on“, koji će omogućiti učesnicima da rade na poboljšanju usluga prema mladima i kvaliteta života mladih uopšte, kako na lokalnom tako i na drugim nivoima.. Više o pozivu na seminar pročitajte na ovom linku.

Takođe, uskoro se otvara poziv za SHL Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu, te vas pozivamo da pratite poziv i preporučujemo mlade ljude iz omladinskih centara da učestvuju na Akademiji kako bi stekli nova znanja i vještine za jačanje omladinskog sektora.