Delegati krovnih omladinskih organizacija Republike Srpske – Mreže omladinskih centara Republike Srpske “M.O.C.A.R.T” i Omladinskog savjeta Republike Srpske, i Instituta za razvoj mladih i zajednice “Perpetuum mobile” su se u petak i subotu sastali sa rukovodstvom Istraživačke stanice u Petnici (Srbija).

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna institucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim dijelom usmjerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije.

U skladu sa tim, sastanak je održan u sklopu projekta “Vrijeme je za nadarene, talentovane i izvrsne mlade ljude” koje sprovodi “Perpetuum mobile”, a čijom realizacijom se doprinosi sprovođenju Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020. iz oblasti ” Izvrsnost”. Na sastanku su pristuni imali priliku da razmjene dosadašnja iskustva, ali i dogovore aktivnosti koje će zajedno realizovati u budućnosti.

Nakon toga, delegate su ugostili i predstavnici Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) sa kojima su razmjenili iskusva u polju omladinskog rada. NAPOR je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja mladih i omladinskih ranika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

Posjeta je podržana od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.