Drugi modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Tuzli u periodu od 15. do 18. decembra 2022. godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH.

Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi sa 14 ključnih prioriteta. Na ovom modulu okupili smo 23 učesnika/cu koji su predstavnici studenata, a njih 13 su predstavnici podmladaka 8 političkih partija. Svi oni dolaze iz 11 gradova i opština tuzlanske regije i šire.

Učesnici su imali priliku slušati predavanje 10 predavača/eksperata koji su bili iz reda eksperata, diplomatoskog kora, Akademske zajednice i predstavnici organizacija civilnog društva i drugi. Kroz aktivno učešće mladi u Tuzli su dali konkretne prijedloge i mišljenja koji su u vezi sa 14 ključnih prioriteta te na taj način započeli rad na izradi inicijative, koji će nastaviti mladi iz Brčkog u martu.

Sljedeća Akademija održaće se u Brčkom  u martu, a tu ćemo takođe okupiti mlade koji su predstavnici studenata, političkih partija i aktivisti sa područja regije Brčko distrikta i šire.
Sve ovo će rezultirati izradom dokumenta mišljenja mladih o ključnim preporukama za ulazak BiH u EU. Na završnom dijelu Akademije u Sarajevu uputićemo inicijativu prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će  reflektovati stavove i mišljenja mladih u BiH po pitanju ulaska BiH u EU.

Učesnici su takođe imali priliku  govoriti na platformi slobode govora T.A.L.K.S. te na taj način iznijeti svoje mišljenje koje će biti dostupno široj javnosti.