Prvi modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Banjoj Luci u periodu od 17. do 20. novembra 2022. Godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke.

Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi sa 14 ključnih prioriteta. Na ovom modulu okupili smo 21 učesnika koji su predstavnici studenata i predstavnici podmladaka 6 političkih partija. Svi oni dolaze iz 14 gradova i opština banjalučke regije i šire.

Učesnici su imali priliku slušati predavanje 11 predavača koji su bili iz reda: Akademske zajednice, eksperata, diplomatoskog kora, EU delegacije u BiH, predstavnici organizacija civilnog društva i drugi. Kroz aktivno učešće mladi u Banjoj Luci su dali konkretne prijedloge i mišljenja koji su u vezi sa 14 ključnih prioriteta te na taj način započeli rad na izradi inicijative, koji će nastaviti mladi iz Tuzle u decembru.

Sljedeća Akademija održaće se u Tuzli polovinom decembra, a tu ćemo takođe okupiti mlade koji su predstavnici studenata, političkih partija i aktiviste sa područja tuzlanske regije i šire. Nakon toga nas očekuje Akademija u Brčkom.
Sve ovo će rezultirati izradom dokumenta mišljenja mladih o ključnim preporukama za ulazak BiH u EU. Na završnom dijelu Akademije u Sarajevu uputićemo inicijativu prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će  reflektovati stavove i mišljenja mladih u BiH po pitanju ulaska BiH u EU.

Učesnici su takođe imali priliku  govoriti na platformi slobode govora T.A.L.K.S. te na taj način iznijeti svoje mišljenje koje će biti dostupno široj javnosti.

Ovaj projekat je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država