U petak (11.03.2022.) održan je redovni sastanak za članice i potencijalne članice mreže M.O.C.A.R.T.,  sastanak je održan putem ZOOM aplikacije.

Sastanak je bio veoma ekspeditivan i efikasan, razgovarali smo o aktivnostima omladinskih centara, izazovima sa kojima se susreću, mogućnostima za zajedničke projekte i apliciranje donatorima.  Takođe smo diskutovali o važnosti  priznavanja omladinskog radnika kao zanimanja na čemu ćemo dalje nastaviti da radimo, kao i o poboljšanju statusa omladinskih organizacija i organizacija za mlade.

 

 

 

Dogovorili smo individualne sastanke sa članicama mreže u vezi sa analizom ispunjavanja standarda rada omladinskih centara RS. U narednom periodu ćemo posjetiti članice mreže M.O.C.A.R.T.

Kao zaključak sastanka članice su istakle i važnost strateškog planiranja  svih članova mreže  kako bi se obezbijedio kontinuiran rad i održivost omladinskih centara. Trenutno je broj omladinskih centara u fazi rasta. Dogovorena je i  saradnja sa lokalnim zajednicama da se na neki način u budućnosti  radi na otvaranju i podršci omladinskih centara kao važnih segmenata i nosilaca omladinskog rada.