U punom Domu omladine u Banjoj Luci, odžana je osma po redu Konferencija omladinskog rada Republike Srpske. (KORA 8).

M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je krovna organizacija koja je resursni centar za sve omladinske centre u Republici Srpskoj. Mreža je osnovana na drugoj Konferenciji omladinskog rada (KORA 2), Mrežu je osnovalo 11 omladinskih centara, a Institut Perpetuum mobile je izabran za sekreterijat.

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“  uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske organizatori su ove Konferencije.

KORA 8 je svečano otvorena 25. 11. čime smo obilježili i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Narandžasti dan smo obilježili narandžastim detaljima i narandžastim balonima. Članovi Budi muško klubova pustili su 70 narandžastih balona jednakih broju prijavljenih  slučajeva nasilja od 01. 01. do 31. 08. 2021. u Banjoj Luci a prema podacima Centra za socijalni rad.
Takođe u znak podrške narandžastom bojom bio je, te večeri osvjetljen  Banski dvor.

Članovima Budi muško kluba iz Banje Luke pridružili su se i članovi iz Brčkog i Tuzle, a mi kao prepoznati omladinski radnici  iz Mreže M.O.C.A.R.T. treba da ih učimo da budu tolerantni, ali ne tolerantni na nasilje.

Učesnici su imali priliku čuti zanimljive panel diskusije sa donatorima, predstavnicima institucija , međunarodnim organizacijama i raznim ekspertima predavačima.

Dvije glavne teme ovogodišnje konferencije su bile: Mentalno zdravlje mladih u doba pandemije i sigurnost mladih na interentu. Vođeni izborom tema potrudili smo se da učesnicima obezbijedimo kvalitetne predavače koji su im prenijeli svoja znanja, iskustva i savjete.

U okviru Konferencije održana je Skupština mreže M.O.C.A.R.T. gdje su učesnici razgovarali o realizovanim projektima u prethodnoj godini i planu aktivnosti za dalje. Izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni, a nove poduhvate koji će ojačati omladinski rad iščekujemo u narednoj godini.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “ III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II” i projekta: “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu”, koji je podržava Vlade Švicarske, Oak Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation