U okviru projekta “Networking youth centers across BiH” održana je druga konferencija s ciljem jačanja    i osnaživanja omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana od 23 do 26. 8. 2021.  Godine, u Banjoj Luci, a okupila je preko 25 učesnika iz omladinskih centara širom Bosne i Hercegovine.

Prošli mjesec u Laktašima je održana prva konferencija  koja je rezultirala željom za zajedničkim radom i saradnjom kao i željom da se poboljša rad centara kroz uvođenje novih aktivnosti i pristupa u oblasti edukacije, umjetnosti, zagovaračkih inicijativa i saradnje sa institucijama vlasti

Na ovoj konferenciji osim što su definisani budući koraci zajedničke saradnje, značajno je što su se predstavnici omladinskih centara iz FBiH, usaglasili da, po ugledu na M.O.C.A.R.T. Republike Srpske, osnuju sličnu mrežu u Federaciji.

Predstavnici omladinskih centara iz Federacije imali su priliku upoznati se o procesu osnivanja mreže i  prvim  koracima nakon toga, te diskutovati i  dogovoriti aktivnosti koje vode ka osnivanju mreže u FBiH. Predstavnici omladinskih centara iz Republike Srpske imali su prilku da učestvuju na seminaru  na temu: “Monitoring i evaluacija javnih strategija”, a što će biti veoma relevantno za praćenje i vrednovanje omladinske politike Republike Srpske. Seminar su održale sjajne trenerice Emina Pašić i Aida Dolić. Ovaj trening je važan za omladinske radnike jer su kroz njega naučili kako da prate realizaciju aktivnosti koje su navedene u ovoj strategiji, a koje se direktno tiču pitanja mladih i poboljšanja kvaliteta života mladih na teritoriji RS. Izuzetno nam je važan rezultat ove konferencije koji pokazuje ogromnu želju za omladinskim radom, saradnjom i umrežavanjem u Bosni i Hercegovini.

Projekat “Networking youth centers across BiH” implementira “Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih I zajednice” Banja Luka sa partnerima: “PRONI”,” Centar za omladinski razvoj”, “Institut za razvoj mladih KULT”, “Centar za edukaciju mladih”, “Mreža omladinskih centara M.O.C.A.R.T Republike Srpske”, “Omladinski savjet Republike Srpske”, te Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske.

 

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).