Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske organizatori su Sedme konferencije omladinskog rada Republike Srpske i Sekretarijat Mreže omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske ,,Perpetuum mobile – Insitut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka  uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Učesnici iz Republike Srpske, Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bih, Belgije i Francuske uzeli su učešće na Konferenciji i dali svoj doprinos dijeleći sa nama svoje lične priče i iskustva. Tema ovogodišnje ,,KORA 7” bila je prilike za mlade i prenošenje pozitivnih primjera iz prakse omladinskog rada iz regiona i Evropske Unije.

Osim toga, Mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ugostila je predstavnika Međunarodne kancelarije za mlade pri Nacionalnoj agenciji Belgije za francusko govorno područje, koja je u sastavu Federalnog ministasrtva Valonija – Brislel, gospodina Thierry-a Doufour.

Pažljivo osmišljen program, panel sa donatorima, inspirativni govori mladih u okviru T.A.L.K.S. platforme slobode govora samo su dio aktivnosti koji su predstavljeni tokom trodnevne konferencije. Osim toga, predstavljeni su predlozi saradnje omladinskih centara na regionalnom, državnom i lokalnom nivou.

Zaključke sa Sedme konferencije omladinskog rada, pogledajte ovdje.

Konferencija je podržana i u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržava Vlade Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.