Poziv za učešće

Mreža M.O.C.A.R.T i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH pozivaju: Mlade ljude – studente i podmladak političkih partija (18-30 godina starosti) Da se edukuju, diskutuju i daju svoje mišljenje O KLJUČNIM PREPORUKAMA ZA PRISTUPANJE BiH EVROPSKOJ UNIJI – kad ako ne sad… Da se prijave do petka, 4.11.2022.godine do 4:11 časova Prijavljuju se mladi…

Read More

Održan redovan sastanak članica mreže M.O.C.A.R.T.

U petak (11.03.2022.) održan je redovni sastanak za članice i potencijalne članice mreže M.O.C.A.R.T.,  sastanak je održan putem ZOOM aplikacije. Sastanak je bio veoma ekspeditivan i efikasan, razgovarali smo o aktivnostima omladinskih centara, izazovima sa kojima se susreću, mogućnostima za zajedničke projekte i apliciranje donatorima.  Takođe smo diskutovali o važnosti  priznavanja omladinskog radnika kao zanimanja…

Read More

Održana osma Konferencija omladinskog rada Republike Srpske

U punom Domu omladine u Banjoj Luci, odžana je osma po redu Konferencija omladinskog rada Republike Srpske. (KORA 8). M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je krovna organizacija koja je resursni centar za sve omladinske centre u Republici Srpskoj. Mreža je osnovana na drugoj Konferenciji omladinskog rada (KORA 2), Mrežu je osnovalo 11 omladinskih centara, a Institut Perpetuum…

Read More