Održan redovan sastanak članica mreže M.O.C.A.R.T.

U petak (11.03.2022.) održan je redovni sastanak za članice i potencijalne članice mreže M.O.C.A.R.T.,  sastanak je održan putem ZOOM aplikacije. Sastanak je bio veoma ekspeditivan i efikasan, razgovarali smo o aktivnostima omladinskih centara, izazovima sa kojima se susreću, mogućnostima za zajedničke projekte i apliciranje donatorima.  Takođe smo diskutovali o važnosti  priznavanja omladinskog radnika kao zanimanja…

Read More

Održana osma Konferencija omladinskog rada Republike Srpske

U punom Domu omladine u Banjoj Luci, odžana je osma po redu Konferencija omladinskog rada Republike Srpske. (KORA 8). M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je krovna organizacija koja je resursni centar za sve omladinske centre u Republici Srpskoj. Mreža je osnovana na drugoj Konferenciji omladinskog rada (KORA 2), Mrežu je osnovalo 11 omladinskih centara, a Institut Perpetuum…

Read More

Po ugledu na M.O.C.A.R.T. Republike Srpske predstavnici omladinskih centara u Federaciji se usaglasili da osnuju sličnu mrežu

U okviru projekta “Networking youth centers across BiH” održana je druga konferencija s ciljem jačanja    i osnaživanja omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana od 23 do 26. 8. 2021.  Godine, u Banjoj Luci, a okupila je preko 25 učesnika iz omladinskih centara širom Bosne i Hercegovine.

Read More